Lois Calvelo

Lois Calvelo

Fixen Relacións Laborais, un Curso superior de Relacións laborais e un Máster de Prevención de riscos laborais. Profesionalmente, son asesor fiscal e contable.

Desenvolvín unha longa traxectoria vinculada ao movemento veciñal e asociativo.